top of page
Strzała Północy 2024 plakat.jpg

Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji „Dialog” w Koszalinie ogłasza, że do 1 czerwca 2024 roku przyjmowane będą zgłoszenia do 12. FESTIWALU DEBIUTÓW W MONODRAMIE „Strzała Północy 2024”.

Do udziału w turnieju organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego. Festiwal ma formę otwartą i mogą w nim brać udział jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców. Mogą brać w nim udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji. Zapraszamy debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.
Poniżej zamieszczamy Regulamin turnieju i link do Karty Zgłoszenia.​

Organizatorem 12. FESTIWALU DEBIUTÓW W MONODRAMIE „Strzała Północy 2024” jest Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz w Koszalinie we współpracy z Urzędem Miejskim, Bałtyckim Teatrem Dramatycznym im. Juliusza Słowackiego, Muzeum w Koszalinie, Centrum Kultury 105 i Polskim Radiem Koszalin.
Festiwal odbędzie się w dniach 4-6 października 2024 roku.​


REGULAMIN FESTIWALU


1. Festiwal odbędzie się w dniach 4-6 października 2024 roku na kilku scenach: Domku Kata - tj. siedzibie Teatru Propozycji "Dialog" (ul. Grodzka 3), Centrum Kultury 105 (ul. Zwycięstwa 105) Małej Scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego im. Juliusza Słowackiego w Koszalinie (Plac Teatralny 1).
2. Do udziału w festiwalu organizator zaprasza twórców teatru jednego aktora, którzy zadebiutowali w monodramie w czterech kategoriach: debiutu aktorskiego, reżyserskiego, dramaturgicznego i (lub) choreograficznego.
3. Festiwal debiutów ma formę otwartą i mogą w nim rywalizować jednoosobowe przedstawienia zgłoszone przez instytucje kultury, stowarzyszenia, niezależne grupy artystów, a także monodramy zgłoszone przez indywidualnych twórców.
4. W festiwalu mogę brać udział monodramy teatrów dramatycznych, tańca, radia i telewizji.
5. Do festiwalu mogą być zgłoszone debiutanckie monodramy bez względu na datę ich premiery.
6. Rada artystyczna spośród zgłoszonych do festiwalu przedstawień zakwalifikuje do prezentacji sześć spektakli.
7. Łączna pula nagród wynosi 8.000 tyś zł. W tym nagrody rzeczowe.
8. Rada artystyczna ogłosi werdykt i po sporządzeniu protokołu wręczy wyróżnionym artystom nagrody.
9. Niezależnie od werdyktu rada artystyczna przyzna statuetkę "Strzałę Północy 2024" artyście, który zdaniem rady w sposób szczególny zasługuje na wyróżnienie. Rada przyznaje także inne wyróżnienia specjalne: "Nagrodę Honorową" za udział w festiwalu i Dyplom "Uwaga Nadzieja" dla pojawiającego się talentu.
Postanowienia szczegółowe:
10. Do udziału w turnieju Rada Artystyczna kwalifikuje monodramy na podstawie karty zgłoszenia oraz nagrania spektaklu. Zgłoszenie do udziału w festiwalu następuje drogą elektroniczną na adres email: biuroteatrudialog@gmail.com lub drogą pocztową pod adres: Stowarzyszenie Teatr Propozycji „Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3 W zgłoszeniu należy przesłać: kartę zgłoszenia wraz z linkiem do nagrania spektaklu np. wygenerowanym w We Transfer, w formacie DVD, Video – CD, AVI lub MP4 lub linkiem zamieszczonym na kanale You Tube lub przesłania zgłoszenia tradycyjną drogą pocztową: do karty zgłoszenia należy wówczas dołączyć nagranie spektaklu na nośniku elektronicznym.
11. Zgłoszenia monodramu należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2024 roku z dopiskiem "Debiuty"
12. Przesyłka powinna zawierać: - wypełnioną kartę zgłoszenia - płytę DVD z rejestracją spektaklu lub link (rejestracja przedstawienia z jednej kamery ustawiona na statywie w światłach scenicznych) - rider spektaklu - materiały reklamowe.
13. Do 30 czerwca 2024 roku teatry zostaną powiadomione o decyzji rady artystycznej i w porozumieniu z przedstawicielem każdego z zakwalifikowanych do konkursu teatrów, zostaną ustalone szczegóły przyjazdu, godzina próby i prezentacji spektaklu.
14. Organizator zapewnia uczestnikom nocleg dla dwóch osób (aktor i osoba obsługująca spektakl) na dwa dni festiwalu.
15. Organizator nie zwraca kosztów związanych z przyjazdem uczestników festiwalu i ich sprzętu. Teatry oraz twórcy zaproszeni do udziału (oprócz nagrodzonych), nie otrzymują wynagrodzenia.
16. Zaproszone teatry będą pod opieką wolontariuszy.
17. Prezentacje przedstawień będą odbywały się w salach o następujących parametrach:
1. Domek Kata - scena bez kieszeni, wyciągów o wymiarach 8 m szerokości, 4 m głęboka, 3,5 m wysoka do stropu technicznego, podniesiona nad poziom widowni 40 cm. - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara i kulisy - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - pianino - garderoba - widownia na 120 osób
2. Sala Kameralna Centrum Kultury 105 - scena 8x4 m (0,5-1 m wysokości) z możliwą mobilnością - czarne otoczenie sceny, z tyłu kotara - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 120-160 osób
3. Mała Scena Bałtyckiego Teatru Dramatycznego - scena 5x4 m (3,40 m wysokości), drewniana - czarne otoczenie sceny - profesjonalne nagłośnienie i oświetlenie (wraz z obsługą) - garderoba - widownia na 70 osób
W czasie potrzebnym do przygotowania, prezentacji i demontażu spektaklu scena wraz z obsługą pozostaje do dyspozycji prezentującego się teatru. Nie zapewnia się elementów scenograficznych.
W przypadku spektaklu wymagającego innego usytuowania przestrzennego niż tradycyjnie na scenie, prosimy o opis potrzeb w Karcie Zgłoszenia.
Postanowienia końcowe:
18. Koszty związane z opłatami wynikającymi z umów licencyjnych lub prawa autorskiego ponoszą teatry prezentujące swoje spektakle w turnieju.
19. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania w mediach materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu
20. Organizator zastrzega sobie także prawo do bezpośredniego zaproszenia teatru do udziału w festiwalu oraz prawo do jego odwołania lub zmiany regulaminu po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych.
21. Z udziału w festiwalu wyłączone są teatry dziecięce.
22.W skład Rady Artystycznej wchodzą:
Przewodniczący – Zdzisław Derebecki, aktor, reżyser, dyrektor festiwalu M-Teatr, Irina Gerasimenko – teatrolog, reżyser, historyk teatru, Elwira Militowska – teatrolog, pedagog, Marek Kołowski – dyrektor festiwalu oraz Geirun Tino – reżyser, aktor, założyciel Pygmalion Theater w Wiedniu – konsultant programowy.
23. Autorem statuetki "Strzała Północy" jest łódzka rzeźbiarka Maria Hempel-Dyblik.
24. Patron medialny: Polskie Radio Koszalin.
25. Protokół rady artystycznej kończy formalną część festiwalu. Spory wynikłe w czasie przeprowadzanego festiwalu nie będą rozpatrywane po jego zakończeniu.
26. Nadzór nad imprezą sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Teatr Propozycji DIALOG.
27. Bieżące informacje o festiwalu będą dostępne w biurze organizatora i publikowane na stronie internetowej organizatora.
28. Biuro Festiwalu czynne pn. - pt. 11.00 - 17.00.  

Stowarzyszenie Teatr Propozycji "Dialog" im. Henryki Rodkiewicz 75-002 Koszalin, ul. Grodzka 3, tel. (094) 342 52 96

Dyrektor festiwalu: Marek Kołowski
marek.kolowski[at]monodramus.eu


Szczegółowy regulamin festiwalu znajduje się na stronie www.teatrdialog.koszalin.pl, zakładka „monodramy”.
www.facebook.com/teatr.dialog

 

 

 


                             KARTA ZGŁOSZENIOWA                    CARD OF APPLICATION

                                                                                   

                                                                                     RULES

protokół.jpg
DSC_3727.jpg
Strzała Północy 2023program.jpg

WERDYKT JURY

10. Festiwalu Debiutów w Monodramie:

- Nagroda Główna za debiut aktorski - SARA LECH i monodram "Te sprawy"

- Wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie muzycznym AGNIESZKA BABICZ i monodram "Wiera"

- Wyróżnienie za debiut aktorski w monodramie - ZUZANNA BERNAT i monodram "Jordan"

program 2022rgb.jpg

9. FESTIWAL DEBIUTÓW W MONODRAMIE - NAGRODZENI

Jury w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda, Jerzy Łazewski, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

przyznało następujące nagrody

Grand Prix „Strzała Północy 2021”

GRZEGORZOWI PIEKARSKIEMU

za debiut aktorski w monodramie

„WYZNANIE”

WYRÓŻNIENIE

TAMARZE YELCHANINOWEJ

debiut aktorski w monodramie

„MIĘSO”

za oryginalny wyraz artystyczny

UWAGA NADZIEJA

KARINIE MARII GIEMZIE

za debiut aktorski w monodramie

„DWUDZIESTOLATKI”

Młodzieżowe jury przyznało swoją nagrodę

KARINIE MARII GIEMZIE

ZDJĘCIA Z FESTIWALU 2021

Protokół z obrad Rady Artystycznej Festiwalu Debiutów w Monodramie „ Strzała Północy 2020”

W dniu 10 października 2020 roku Rada Artystyczna 8.Festiwalu Debiutów w Monodramie „Strzała Północy 2020” w składzie:

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca)

Agnieszka Przepiórska

Zdzisław Derebecki

Marek Kołowski

po obejrzeniu 6 turniejowych monodramów: 3 z udziałem widowni oraz 3 w wersji audio-video ( z powodu pandemii koronawirusa) postanowiło przyznać:

1. Statuetkę „Strzała Północy 2020” za osobistą wypowiedź artystyczną i odważną formę sceniczną panu Radosławowi Lisowi za choreomonodram pt. „ Don Lis” (nagroda finansowa)

2. Dwie równorzędne nagrody aktorskie za debiut w monodramie przyznano pani Ernestynie Winnickiej z Teatru Żydowskiego w Warszawie za spektakl „Balkon Goldy” oraz panu Michałowi Breitenwaldowi za spektakl „Witkacy 1939”. ( nagrody finansowe)

3. Rada Artystyczna przyznała wyróżnienie w kategorii debiut dramaturgiczny panu Łukaszowi Staniszewskiemu za tekst do spektaklu „Słoń” w wykonaniu pana Dariusza Siastacza.

Komisja dziękuje wszystkim wykonawcom za udział w festiwalu za dostarczenie wielu artystycznych wrażeń w tym szczególnie trudnym czasie pandemii.

Barbara Dziekan-Vajda (przewodnicząca), Agnieszka Przepiórska, Zdzisław Derebecki, Marek Kołowski

Na tym protokół zakończono.

Koszalin,10 października 2020 roku.

bottom of page